Archiv kategorie Články

Členové REPI mají novou možnost využívat Známku platební morálky REPI

Známku platební morálky REPI může nově využívat každý přispěvatel fakturačních dat do Registru platebních informací (REPI) po dobu platnosti smlouvy. Známka je poskytována v elektronické podobě a členové REPI ji mohou používat na vlastních platebních dokladech odesílaných svým obchodním partnerům.…

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení části zákona o ochraně spotřebitele upravující tzv. negativní registr dlužníků

Ústavní soud ČR se od roku 2017 zabýval návrhy Městského soudu v Praze na zrušení § 20z odst. 1 věty čtvrté zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb., a skupiny senátorů na zrušení §…

Efektivní posuzování platební morálky závisí na schopnosti vytěžování nových typů dat

Aktuálním trendem při zjišťování platební morálky spotřebitelů je mezisektorové sdílení informací. Nedávno založený registr REPI pomáhá společnostem, které poskytují úvěry anebo služby založené na splátkách, s prověřováním platební morálky jejich klientů a rychle roste. Jen v průběhu roku 2019 vzrostl počet evidovaných…

Sdílení platebních informací v nových segmentech trhu se stává důležitým standardem

Zatímco sdílení kreditních informací v úvěrových registrech se za posledních téměř dvacet let stalo naprosto neodmyslitelnou součástí schvalovacích procesů bankovních i nebankovních poskytovatelů úvěrů, u ostatních poskytovatelů služeb pro spotřebitele nebo podnikatele se sdílení platebních informací rozjíždí teprve v posledních letech. Když…