Často kladené dotazy

Co je to REPI?

Registr platebních informací (REPI) je systém pro výměnu kreditních a platebních informací mezi jednotlivými členy. Členové si za přesně definovaných podmínek vyměňují informace o svých klientech, jimž poskytli nebo se chystají poskytnout kreditní službu. Jedná se především o informace týkající se pozitivní a negativní platební historie jednotlivých klientů.

Pro koho je Registr určen?

Pro společnosti poskytující svým klientům nějaký druh kreditu, např. půjčku, nákup na splátky, nákup na fakturu s odloženou splatností, pronájem nemovitosti, telekomunikační/datové služby nebo provozování kabelových televizí.
 

K čemu slouží REPI?

Prostřednictvím výměny informací registr REPI pomáhá svým členům vyhodnotit rizikovost klienta, např. při poskytování nového úvěru. Zjištěním platební morálky klienta může poskytovatel služby předejít situacím, kdy např. službu poskytne a nedostane zaplaceno včas nebo v horším případě nedostane zaplaceno vůbec.

Jaká data najdeme v REPI?

  • identifikační a kontaktní údaje klientů – jméno osoby nebo firmy, adresa, telefon, email, datum narození, rodné číslo, IČO firmy, údaje o občanském průkazu,
  • platební informace a informace o poskytnutých kreditních produktech – druh kreditu (např. osobní úvěr, nákup na splátky atd., nákup na fakturu), celkovou částku a částku, kterou zbývá doplatit, případně částku po splatnosti. Dále datum vystavení, splatnosti, a datum platby. V registru jsou ukládány jak informace negativní (klient nezaplatil službu nebo splátku úvěru nebo fakturu včas) tak i informace pozitivní (klient své splátky v pořádku splácí).

Proč není nutné dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Souhlas je nutné dávat tam, kde to vyžaduje zákon. Zpracování osobních údajů bez souhlasu spotřebitele je v tomto případě v souladu s platnými zákony České republiky.

Kdo může nahlížet do REPI?

Do REPI mohou nahlížet pouze členové, a to za přesně definovaných podmínek (např. v souvislosti s klientovou žádostí o službu). Dále má každý, o kom jsou v REPI vedeny údaje, právo dozvědět se, jaké údaje jsou o něm v REPI vedeny. Způsob získávání informací z REPI viz. otázka „Jak mohu získat informace z registru REPI?“ níže.

Jaký je rozdíl mezi Nebankovním registrem klientských informací NRKI a Registrem platebních informací REPI?

V principu žádný, oba jsou to registry zajišťující svým členům výměnu informací o klientech. REPI se však více zaměřuje na netradiční poskytovatele služeb - poskytovatele mikroúvěrů, odložených  plateb z eshopu, poskytovatele nájemního bydleni, telekomunikačních a datových služeb a nabízí flexibilnější výměnu informací mezi nimi. Informace v REPI jsou aktualizovány častěji než v NRKI, kde se aktualizují jednou měsíčně.

Jak dlouho jsou v Registru uchovávána data?

Po 3 letech od zániku závazku (např. splacení úvěru, vypovězení nájemní smlouvy atd.) jsou data automaticky z REPI vymazána.

Je možné, aby údaje v REPI někdo zneužil?

Data v REPI jsou chráněna nejmodernějšími technologiemi. Postupy zpracování dat a přístupu k nim jsou z pohledu bezpečnosti na vysoké úrovni. Zneužití dat je vyloučeno.

Co znamená, že Registr obsahuje negativní i pozitivní informace?

Negativní informace znamená, že klient nezaplatil službu nebo splátku úvěru nebo fakturu včas nebo vůbec. Pozitivní informace znamená, že klient všechny své závazky v pořádku splácí. REPI obsahuje oba typy informací, aby umožnil uživatelům co nejobjektivnější vyhodnocení klienta.

Jak mohu získat informace z Registru?

Každá fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající může získat z REPI výpis, který obsahuje platební historii. O výpis z REPI lze požádat několika způsoby:

  • Osobně - dostavíte-li se s žádosti o výpis z REPI na Klientské centrum CRIF – Czech Credit Bureau. Nezapomeňte si s sebou vzít platný doklad totožnosti (nejlépe občanský průkaz).
  • Poštou – vyplněnou žádost lze zaslat také poštou. Výpisy vám zašleme zpět do vlastních rukou na dobírku, a to pouze na poštovní adresy v České republice a Slovenské republice. Máte-li cizí státní příslušnost, musí být podpis na této žádosti úředně ověřen.
  • Elektronicky - žádost o výpis lze také podat prostřednictvím elektronické pošty na adresu info@repi.cz. Klientské centrum CRIF přijímá elektronická podání žádostí o výpis osobních údajů podepsaná pomocí vašeho zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Aktuální informace o udělených akreditacích jsou uvedeny na adrese www.mvcr.cz.

Často kladené dotazy

Updated on 2021-02-19T10:00:54+00:00, by Adéla Homutová.