Členové REPI mají novou možnost využívat Známku platební morálky REPI

Známku platební morálky REPI může nově využívat každý přispěvatel fakturačních dat do Registru platebních informací (REPI) po dobu platnosti smlouvy. Známka je poskytována v elektronické podobě a členové REPI ji mohou používat na vlastních platebních dokladech odesílaných svým obchodním partnerům. Klienti členů REPI si díky včasné úhradě faktur a jejich sdílení v REPI mohou zlepšit svoji reputaci u všech dalších přispěvatelů do tohoto registru. Jako spolehlivý obchodní partner u nich mohou navíc získat dobré platební podmínky. Používáním Známky upozorní členové REPI své klienty také na fakt, že se jako přispěvatel REPI již od začátku spolupráce pečlivě věnují monitorování svých pohledávek napříč trhem a že považují daný obchodní případ za realizovaný až poté, co za svoji službu dostanou zaplaceno.