Přemek Cenkl archives

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení části zákona o ochraně spotřebitele upravující tzv. negativní registr dlužníků

Ústavní soud ČR se od roku 2017 zabýval návrhy Městského soudu v Praze na zrušení § 20z odst. 1 věty čtvrté zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb., a skupiny senátorů na zrušení §…