Registr platebních informací

Systém pro výměnu kreditních
a platebních informací

Nástroj pro sdílení informací mezi jednotlivými členy - společnostmi, které poskytují svým klientům nějaký druh služby, založené na splátkách. Členové registru si tak mohou prověřit platební historii klienta předtím, než mu poskytnou splátkovou službu.

O registru

Společnost CRIF – Registr platebních informací s.r.o. (REPI) byla založena za účelem sdílení informací mezi jednotlivými členy, společnostmi, které poskytují svým klientům nějaký druh služby, založené na splátkách – půjčku, nákup na splátky, nebo nákup na fakturu s odloženou splatností. Registr je určen pro poskytovatele úvěrů, e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, poskytující telekomunikační nebo datové služby a poskytovatele kabelových televizí.

REPI - infografika světlá

Registr (REPI) obsahuje negativní ale i pozitivní informace. Negativní znamená, že klient neplatí své závazky za služby nebo splátku úvěru včas, pozitivní pak obsahuje informace o tom, že klient včas a řádně své závazky splácí. Členové registru jsou společnosti, které si chtějí prověřit platební historii klienta předtím, než mu poskytnou splátkovou službu. Platební historie však není kritériem jediným. Posuzují se také aktuální příjmy a výdaje klienta ve vztahu s požadovanou výší půjčky/kreditu. Dobrá platební historie však může výrazně pomoci.

CRIF - Registr platebních informací je provozován v souladu s platnými zákony České republiky. Každý uživatel registru musí dodržovat zákonné podmínky, to znamená, že věřitel (uživatel) má povinnost informovat klienta (fyzickou osobu) o zaslání údajů do registru. Informace z registru o klientovi mohou věřitelé (uživatelé) získat pouze v souvislosti s konkrétním obchodním případem.

Členové

Členové REPI jsou společnosti, které poskytují svým klientům nějaký druh služby založený na splátkách – půjčku, nákup na splátky nebo nákup na fakturu s odloženou splatností. Registr je určen pro poskytovatele úvěrů e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, poskytující telekomunikační nebo datové služby nebo poskytovatelé kabelových televizí. Registr platebních informací REPI je provozován v souladu s platnými zákony České republiky. Každý uživatel musí dodržovat podmínky registru i zákonné podmínky. Technickým partnerem REPI je společnost CRIF – Czech Credit Bureau, která využívá nejmodernější vysoce zabezpečené technologie pro správu a sdílení dat mezi jednotlivými uživateli.

Výhody registru REPI a sdílení informací mezi uživateli

    • umožňuje prověřit platební morálku žadatele o službu některého z členů a předchází situacím, kde poskytovatel (člen) nedostane za službu řádně a včas zaplaceno,
    • příležitost rozlišovat bonitu zájemců o služby poskytovatele (člena) a segmentovat žadatele do skupin dle tohoto parametru,
    • klienti (žadatelé) s pozitivní platební historií mohou získat výhodnější platební podmínky,
    • uživatelé registru pomáhají sobě navzájem při posuzování bonity zájemců o jejich služby, díky širokému spektru uživatelů jsou informace komplexní.

Informace sdílené mezi uživateli REPI

  • identifikační a kontaktní údaje klienta – jméno osoby nebo firmy, adresa, telefon, email, datum narození, rodné číslo, IČO firmy, údaje o občanském průkazu,
  • platební informace a informace o poskytnutých kreditních produktech – druh kreditu (např. osobní úvěr, nákup na splátky nebo nákup na fakturu), celkovou částku a částku, kterou zbývá doplatit, případně informace o splátce po splatnosti. Dále datum vystavení, splatnosti, a datum platby.

Pro veřejnost

O výpis z registru REPI může požádat fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která je plnoletá a způsobilá k právním úkonům. Pokud některou z těchto podmínek žadatel nesplňuje, nebude jeho žádost přijata. Pro prokázání totožnosti žadatele je nutné mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Zahraniční fyzická osoba se prokazuje cestovním pasem nebo dokladem o povolení k trvalému pobytu v České republice. Fyzická osoba se může při podání žádosti o službu a s tím spojenými činnostmi nechat zastupovat na základě úředně ověřené plné moci (vzor plné moci). Po zástupci této osoby jsou požadovány osobní doklady ve stejném rozsahu, v jakém se požadují u fyzické osoby, která je zastupována. Pokud je žadatel zákonným zástupcem klienta, je nutné přinést s sebou úřední doklad.

Úvod

Updated on 2022-02-03T09:29:00+00:00, by REPI.