Analýza platební morálky

a rizik zákaznického portfolia

Narůstají vám pohledávky?

Chcete začít co nejdříve a účinně chránit vaše cash flow?

Nejste si jisti, komu začít poskytovat služby jen formou hotovostní úhrady? Komu zpřísnit platební podmínky? A komu naopak můžete i nadále důvěřovat?

 

Současná virová pandemie bohužel negativně ovlivňuje ekonomickou situaci firem - roste tak nebezpečí druhotné platební neschopnosti, které zasáhne i ty firmy, které byly před nedávnem ještě finančně zdravé. Jak se s tím vypořádat a včas problematické obchodní partnery rozeznat? Nejvhodnější je nejdříve hromadně prověřit aktuální platební morálku stávajících klientů.

S tím vám rádi a zdarma pomůžeme!

Jak to bude probíhat?

1. krok

Podpis Dohody o mlčenlivosti (NDA)

2. krok

Poskytnutí dat

Nejdříve se dohodneme, jak nám můžete bezpečnou cestou poskytnout vaše platební data a my zdarma provedeme v rámci Registru platebních informací jejich analýzu.

3. krok

Předání výsledků analýzy

Výsledky budou obsahovat srovnání platební morálky vašich klientů přehledně zobrazené jak vůči vám, tak i vůči celé řadě dalších dodavatelů. Ukážeme vám také, k jakým změnám platební morálky došlo u vašich obchodních partnerů v posledním období.

4. krok

Vaše rozhodnutí

Díky řadě statistických pohledů obsažených v analýze uděláte kvalifikované rozhodnutí v oblasti nastavení platebních podmínek pro různé skupiny vašich obchodních partnerů s ohledem na jejich aktuální platební morálku.

Bonus: Měsíc monitorování (nejen) varovných informací u vašich klientů.

Jak zajistíme bezpečnost vašich fakturačních dat?

 

Naše společnost CRIF je koordinátorem největších českých úvěrových registrů (Bankovního a Nebankovního registru platebních informací) a provozovatelem Registru platebních informací REPI. Máme tedy dlouhodobé zkušenosti s prověřováním úvěrové historie a platebních informací firem i jednotlivců včetně zajištění bezpečnosti dat, které nám svěřují banky, finanční instituce a významné firmy. Můžete tedy počítat s tím, že vaše fakturační data využijeme jen pro dohodnuté účely kontroly ekonomické situace vašich klientů a bude zajištěna jejich bezpečnost.

Co vše analýza obsahuje?

 

Na základě poskytnutých fakturačních dat vašich klientů vám v jednorázové Analýze platební morálky a rizik zákaznického portfolia ukážeme například nastavení platebních podmínek, zpoždění plateb a celkovou dobu obratu vašich pohledávek. Zvlášť provedeme analýzu zaplacených a dosud nezaplacených faktur. Vaše portfolio klientů rovněž rozdělíme do skupin podle Indexu CRIBIS, který vyhodnocuje finanční situaci prověřovaných společností a také do skupin podle Semaforu CRIBIS, ten slouží k vyhodnocení míry varovných a negativních informací o firmách. Ukážeme vám také, jaké je regionální rozdělení vašich klientů s fakturami po splatnosti, rozložení dle kategorie obratu a počtu zaměstnanců. Analýza též vyhodnocuje trendy jednotlivých parametrů a srovnává je vůči agregovaným hodnotám celého tržního vzorku v rámci CRIF - Registru platebních informací (REPI).

Poznámka: Index CRIBIS a Semafor CRIBIS patří mezi klíčové hodnotící ukazatele vypočítané z dat aplikace CRIBIS, kterou využívají stovky společností (bank, finančních společností a firem) a ve které sledujeme informace z více než 90 informačních zdrojů. Více na www.cribis.cz.

Ukázky vybraných částí Analýzy platební morálky

V případě zájmu o analýzu vyplňte formulář níže

Poskytneme vám všechny potřebné instrukce, jakým způsobem a jaká data bezpečně poskytnout pro zpracování komplexní analýzy a nastavení monitoringu na následující dva měsíce zdarma.

Analýza platební morálky a rizik zákaznického portfolia

Updated on 2022-02-07T09:00:21+00:00, by Adéla Homutová.